Het Voorfinancierings- & Garantiefonds (VGF) bestaat al ruim 25 jaar en is een initiatief van het Nederlandse Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC), het Ministerie van Economische Zaken en circa twintig organisaties uit de congresbedrijfstak.
Het VGF is bedoeld u in Nederland meer financiële zekerheid te geven. Het fonds helpt om opstartkosten en andere financiële risico’s af te dekken en dient als stimulans om congresinitiatieven van de grond te krijgen. Het VGF combineert twee afzonderlijke regelingen; een Voorfinancieringsregeling en een Garantstellingregeling. De twee regelingen kunnen afzonderlijk of in combinatie worden gebruikt.

Voorfinancieringsregeling
In aanloop naar het congres heeft een organisator te maken met verschillende aspecten waarvoor kosten worden gemaakt. Daarbij valt te denken aan de kosten voor het oprichten van een stichting, een aanbetaling voor de accommodatie en kosten voor het maken van marketingtools, zoals een brochure, first announcement of website.

Aangezien de inschrijfgelden pas in een later stadium worden ontvangen, is het voor organisatoren niet altijd mogelijk deze aanloopkosten te financieren. Via het voorfinancieringsgedeelte van het VGF kan aan deze initiële kosten worden voldaan.

Congresorganisatoren kunnen bij het VGF een kosteloze en renteloze lening aanvragen; een soort subsidieregeling voor congressen. De hoogte van de lening is gemaximeerd op € 90.000 én afhankelijk van de grootte van het congres en de liquiditeitsprognose.

Garantieregeling
Een congresbegroting kent een kostenkant en de opbrengstenkant. Voor de kosten geldt een beperkt risico, omdat congresorganisatoren kunnen profiteren van kennis, ervaring en een stabiele congresinfrastructuur die de congresbedrijfstak biedt.

De opbrengstenkant daarentegen is minder solide. Het leeuwendeel van de inkomsten (los van wellicht bepaalde sponsorinkomsten) zal moeten voortkomen uit de registratiegelden van de deelnemers. Daar zit voor organisatoren het grootste risico. Valt het aantal betalende deelnemers tegen, dan zal dat drukken op de inkomsten en daarmee op de congresbegroting.

Om dit risico te minimaliseren biedt het VGF de mogelijkheid tot een garantstelling. Een soort van congresverzekering of evenementenverzekering, waarmee een congresorganisatie kan waarborgen dat het congres, ondanks tegenvallende deelnemersaantallen, kan doorgaan. Klik hier om de flyer te downloaden.