Organiseer veilige evenementen

Wij zijn open

Bij RAI Amsterdam voeren we regelmatig aanpassingen door in ons protocol, richtlijnen en veiligheidsmaatregelen voor een veilige en gastvrije RAI. Het protocol zoals in 2020 opgesteld is door de nieuwe maatregelen weer ge-update per 15 november 2021 en op een groot aantal punten aangepast.

 

De belangrijkste updates in november 2021

Zakelijke en culturele bijeenkomsten kunnen met maatregelen op een veilige manier doorgaan. Met de huidige maatregelen kan een beurs doorgang vinden omdat de beursvloer een doorstroomlocatie is. Dankzij de Corona-toegangscontrole is de anderhalve-meter-regel niet verplicht op deze doorstroomlocaties. Al raden we uiteraard wel aan voldoende afstand te houden. Ook kunnen organisatoren er voor kiezen om voor hun evenement wel mondkapjes te verplichten.

Om ieders veiligheid te garanderen, worden feestelijke momenten zoals exposantenborrels en happy hours afgelast. Exposanten mogen op hun stand wel een drankje schenken mits deze zittend genuttigd worden.

Een andere grote aanpassing is de sluitingstijd. De beurs moet om 18:00 dicht zijn.

De horecagelegenheden van en bij de RAI blijven ook open tot 17:45 of 19:45 als ze afgesloten zijn vanaf de beursvloer. Wel zijn de vaste zitplaatsen weer ingevoerd voor restaurants en cateringterrassen. 

De andere belangrijkste regel die nog steeds aandacht vraagt, is het gebruik van het coronatoegangsbewijs. Hiervoor hebben we een toegangsbeleid geschreven. Dit document vindt u onder bezoekersinformatie.

 

Update 23 november 2021

Sinds 23 november is de anderhalve-meter-regel weer verplicht door de overheid. Deze geldt voor alle publieke binnenruimten maar is niet nodig als er gewerkt wordt met een coronatoegangsbewijs. RAI Amsterdam werkt voor alle bijeenkomsten met een coronatoegangsbewijs.


Praktische informatie

Daarnaast zijn er praktische punten zoals o.a. het borgen van hygiënerichtlijnen, veilige op- en afbouw van evenementen en het reguleren van bezoekersstromen. Al deze aanpassingen zijn erop gericht de veiligheid en gezondheid van alle betrokkenen te beschermen. Hieronder vindt u al deze punten terug.

Toegangsbeleid

Voor iedereen die zich tijdens het evenement op het evenement bevindt, geldt het toegangsbeleid zoals dat per evenement bepaald wordt. In de huidige situatie gelden twee soorten evenementen: met 'doorstroom', zoals bij beurzen en met vaste zitplaats (geplaceerd), zoals bij congressen. In beide gevallen geldt dat er gewerkt wordt met een coronatoegangsbewijs om toegang te krijgen tot een evenement. Hiervoor gebruiken we het EU Digital Covid Certificate (DCC). Dit digitale certificaat krijgt u als u negatief getest bent, volledig gevaccineerd bent of aantoonbaar bent genezen van Covid-19. Dit DCC wordt in Nederland getoond via de CoronaCheck-app. Een geldige papieren versie wordt ook geaccepteerd. Dit geldt ook voor bezoekers uit landen buiten de Europa die doorgaans niet over een DCC beschikken.

   

Geldig bewijs op papier wordt ook geaccepteerd. Een vaccinatieregistratiekaart (bedoeld voor eigen administratie) en het gele boekje zijn geen geldige papieren. Voor doorstroomactiviteiten geldt dat een coronatoegangsbewijs alléén verplicht is als er ook nevenactiviteiten plaatsvinden waarvoor deze nodig is. Denk bijvoorbeeld aan catering/horeca en geplaceerde onderdelen zoals bij een congres.