RAI Amsterdam is een volledig zelfstandig opererende onderneming en wordt gefinancierd met private middelen. In het jaarverslag publiceren we de financiële resultaten van onze activiteiten en geven we onze visie op de toekomst.


Al onze activiteiten vallen onder RAI Amsterdam B.V., een werkmaatschappij van RAI Holding B.V. Deze holding is in handen van de Gemeente Amsterdam (25%) en de RAI Vereniging (75%).

Mede dankzij aanhoudend positieve resultaten beschikt RAI Holding over een solide balans. Voor het realiseren van positieve resultaten is het van belang dat de kostenstructuur voor een belangrijk deel flexibel is, zodat de kosten kunnen 'meebewegen' met omzetschommelingen.

Hieronder leest u de highlights over 2016 en de complete verslaglegging over de afgelopen 6 jaar.

Bericht van CEO

2016 was een goed jaar voor RAI Amsterdam. Alle gestelde commerciële doelen zijn gerealiseerd. Op onze kwaliteitsindicatoren scoorden we goed: organisatoren beoordeelden ons convention centre met een 8,2 (2015: 7,7). Bezoekers beoordeelden onze eigen beurzen met een 7,8 (2015: 7,3). Ook de exposanten beoordeelden onze beurzen in 2016 met een 7,8 (2015: 7,5). De medewerkerstevredenheid, die tweejaarlijks wordt gemeten, bereikte eind 2016 een nieuw hoogtepunt met een score van 8,2 (2014: 7,9). Bottom-line bedroeg het bedrijfsresultaat € 9,4 miljoen (2015: € 8,9 miljoen).

Lees meer in het Jaarverslag 2016.

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2011

Jaarverslag 2010