RAI Amsterdam is een volledig zelfstandig opererende onderneming en wordt gefinancierd met private middelen. In het jaarverslag publiceren we de financiële resultaten van onze activiteiten en geven we onze visie op de toekomst.


Al onze activiteiten vallen onder RAI Amsterdam B.V., een werkmaatschappij van RAI Holding B.V. Deze holding is in handen van de Gemeente Amsterdam (25%) en de RAI Vereniging (75%).

Mede dankzij aanhoudend positieve resultaten beschikt RAI Holding over een solide balans. Voor het realiseren van positieve resultaten is het van belang dat de kostenstructuur voor een belangrijk deel flexibel is, zodat de kosten kunnen 'meebewegen' met omzetschommelingen.

Hieronder leest u de highlights over 2017 en de complete verslaglegging over de afgelopen 7 jaar.

Bericht van CEO

In meerdere opzichten was 2017 een bijzonder jaar voor RAI Amsterdam. Samen met onze stakeholders hebben we goede resultaten weten te bereiken. Door groei van bestaande evenementen en het aantrekken van nieuwe evenementen hebben we de verwachte omzetdaling (die ontstond als gevolg van het wegvallen van de AutoRAI en BedrijfsautoRAI) op weten te vangen.

Naast de commerciële en operationele prestaties hebben we in 2017 onze blik dus ook nadrukkelijk op de toekomst gericht, door aan de organisatie en het RAI-complex te bouwen. Als rentmeesters van 'de ontmoetingsplek van Amsterdam' zien wij dit bouwen en creëren van meervoudige waarde als onze belangrijkste taak. Daarom rapporteren we in het jaarverslag vanaf 2017 ook over de sociale en ecologische prestaties.

Lees meer in het Jaarverslag »

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2011

Jaarverslag 2010

Jaarverslag 2009