Wij zijn ons bewust van onze maatschappelijke rol en de daaruit voortvloeiende verantwoordelijkheden tegenover alle partijen. Alle activiteiten zijn gestoeld op onze geformuleerde kernwaarden en business principes en zijn overeenkomstig de hieronder vermelde reglementen.

Reglement raad van commissarissen »

Bijlage A Profielen »

Bijlage B Rooster van Aftreden »

Bijlage C Audit Committee »

Bijlage D Remuneratiecommissie »

Bijlage E Selectie- en benoemingscommissie »

Klokkenluidersreglement »

Gedragscode RAI Amsterdam »

Statuten »

Statuten van RAI Holding B.V. »

Reglement secretaris van de vennootschap RAI Holding »