RAI Amsterdam vergunningendesk

Als eerste private onderneming in Nederland mag RAI Amsterdam zelf op een aantal terreinen evenementgebonden vergunningen reguleren en handhaven. Dit heeft een vereenvoudiging en versnelling van de vergunningprocedures tot gevolg. Daarmee wordt een impuls gegeven aan de dienstverlening van RAI Amsterdam en wordt het deelnemen aan evenementen in RAI Amsterdam nog aantrekkelijker. De nodige evenementgebonden toestemming kan aangevraagd worden bij uw contactpersoon van RAI Amsterdam.

RAI Amsterdam is vergunninghouder van de volgende vergunningen:

 • evenementenvergunning
 • objectvergunning
 • ontheffing om te mogen flyeren/samplen
 • toestemming voor stand- en tribunebouw
 • toestemming voor plakken en kladden
 • collectevergunning
 • verklaring van geen bezwaar voor het oplaten van kabelballonnen (buiten)
 • vergunning voor het houden van loterijen
 • vergunning voor draaiorgel
 • houden van dieren op de stand
 • plaatsen van waterobjecten op de stand