De venue

Werken aan een beurs- en congrescentrum met minimale impact op de omgeving

Ons beurs- en congrescentrum is sinds 1961 gevestigd aan het Europaplein in Amsterdam. In de afgelopen 15 jaar is er hard gewerkt om deze locatie duurzaam te maken. Bij onderhoud en ontwikkeling van het gebouw zoeken we continu naar mogelijkheden om deze volledig klimaatneutraal te maken. Onder een greep uit de ontwikkelingen op dit gebied.

Elektriciteit: Slim en verantwoord

Energiebesparing heeft al jaren onze aandacht. Er is onder andere geïnvesteerd in energiezuinige verlichting en het gebruik van slimme meters en aanwezigheidssensoren. Onze daken zijn inmiddels voorzien van 3970 zonnepanelen, waarvan 1806 voor eigen gebruik en 2164 op het Holland complex ten behoeve van het hotel nhow RAI Amsterdam.

Alle stroom die in de RAI wordt verbruikt, is groene stroom en heeft geen CO2-footprint. De RAI ontvangt certificaten van Centriq waarop afboeking van duurzame stroom bij energieleverancier Vattenfall wordt bevestigd. Deze stroom is op basis van waterkracht opgewekt in Scandinavië.

Net als veel bedrijven is RAI Amsterdam door verscherpte Europese energie wet- en regelgeving (EED) onderworpen aan energieaudits om aan te tonen dat de RAI duurzame energiebesparingen doorvoert. Door de transitie naar het EarthCheck 4.0-certificaat hoeven er nu geen energieaudits meer plaats te vinden.

Koeling, warmte en waterverbruik

De centrale koeling van de RAI loopt via elektra in plaats van gas. Wat een behoorlijke reductie van energie en CO2 uitstoot betekent. Daarnaast werken we een koude- en warmte opslag WKO in de grond, waarmee faciliteiten gekoeld en verwarmd kunnen worden. We zijn nagenoeg volledig over op Stadswarmte, waarmee onze CO2 footprint verder is verkleind. De restwarmte die vrij komt bij industriële processen, opwekken van energie en/of afvalscheiding, wordt via het stadsnet benut. Het gas dat we op dit moment naast Stadswarmte verbruiken is 100% groengas, volledig gecompenseerd middels CO2 certificaten. RAI Amsterdam maakt gebruik van KlimaatNeutraal Gas van Nuon. Om waterverbruik te besparen zijn veel waterkranen voorzien van sensoren en perlatoren die een reductie te weeg brengen. Zo werken we toe naar een klimaat neutrale bedrijfsvoering.

Biodiversiteit

Naast organisatoren, exposanten en bezoekers, maken ook andere bewoners dankbaar gebruik van het beurs- en congrescentrum. Het Amtrium is onder andere voorzien van vleermuiskasten en in de daklijst aan de buitenzijde van het gebouw zijn gierzwaluwkasten gemaakt. In de buitenbeplanting op het terrein wordt er gelet op het vergroten van de biodiversiteit.