Een veilige deelname

Wij zijn er klaar voor (augustus 2021)

Het exposeren op - of deelnemen aan - een evenement met inachtneming van de Covid-19 regels is een lastige opgave. Daarom hebben we vorig jaar protocollen opgesteld, zowel voor het organiseren als exposeren. Deze protocollen zijn inmiddels wel ge-update maar blijken niet onuitputtelijk. Nu evenementen weer dichterbij lijken te komen is er weer behoefte aan hele concrete en praktische informatie. Op deze pagina gaan we deze informatie die voor u als exposant belangrijk is bundelen.

Uit praktisch oogpunt zullen we hier en daar verwijzen naar de informatie voor de bezoeker of voor de organisator. 

Het toegangsbeleid bijvoorbeeld, dat geldt voor de bezoeker, geldt ook voor u als exposant en capaciteit van de zalen en hallen is bijvoorbeeld in eerste instantie belangrijk voor de organisator van een evenement maar kan ook relevant zijn voor u als exposant.