Voortgang uitbreiding hal 5

Op 4 maart jl. heeft de Omgevingsdienst de vergunning voor de uitbreiding van hal 5 (de hal aan de kant van de Wielingenstraat) verleend. Met deze uitbreiding willen we het verouderde aanzicht van deze hal vernieuwen en dit deel van het RAI-complex een frisse uitstraling geven. Tegelijkertijd pakken we de Wielingenstrook in samenwerking met de gemeente volledig aan door middel van een plan waarin veel aandacht is voor groen.

Wat gaan we doen:

  • We gaan zorgen voor eenheid door het betonnen raamwerk van de hallen aan het Europaplein en het Amtrium door te trekken in de uitbreiding van hal 5. 
  • De nieuwe glazen gevel van hal 5 zorgt voor een moderne en open uitstraling. 
  • De belangrijkste entree voor hal 5 wordt de hoofdentree van het Amtrium, Entree L aan het Europaplein.
  • Er komt een nieuwe groenstrook voor een duidelijke afscheiding tussen de stoep van de Wielingenstraat en het parkeerterrein P9.

Planning komende periode:

De bouwvergunning is op 4 maart 2019 verleend en ligt van 4 maart 2019 tot 13 april 2019 ter inzage.

Op woensdag 13 maart starten we met de sloop van de huidige gevel van hal 5. Dan wordt ook de bouwschutting geplaatst. De sloopvergunning is geen onderdeel van de bouwvergunning en is van rechtswege verkregen op 4 maart 2019. De sloopwerkzaamheden buiten starten begin april en duren enkele weken. De nabijgelegen woningen kunnen hiervan enige geluidsoverlast ondervinden.

Vier bomen worden deze week gekapt ten behoeve van de uitbreiding (één boom kan blijven staan door een ontwerpwijziging van welstand). Hiervoor is een kapvergunning verleend, het gaat om de vier bomen op de plattegrond. Deze bomen worden gecompenseerd in de nieuw in te richten groenstrook.

RAI_bomenkap

Graag nodigen wij buurtbewoners uit voor een bijeenkomst op dinsdag 9 april 2019 van 18.00 – 19.30 uur. Locatie: entree D (receptie gebouw Elicium), waarbij wij de verdere plannen voor de groenstrook willen toelichten. Wij horen hier graag uw aandachtspunten die we mee kunnen nemen in de verdere uitwerking.

 

Connect with us

Latest Photography

View all photos »

Latest Video

View all videos »