Verlenging paraplubeschikking met convenant

Op dinsdag 11 februari is door Paul Riemens (CEO), Maurits van der Sluis (COO) en Jan van den Bosch (directeur Venue) de verlenging van de paraplubeschikking (ook wel bekend als: parapluvergunning) met bijbehorend convenant ondertekend. De afgelopen maanden is hard gewerkt aan de verlenging van de paraplubeschikking met convenant, die wederom een looptijd zal hebben voor de duur van 3 jaren, tot en met 1 februari 2023.

De paraplubeschikking is een integrale vergunning op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en andere specifieke wetgeving met hierin voorschriften op basis waarvan de RAI de corebusiness kan faciliteren, namelijk: beurzen en congressen. Daarnaast bevat de vergunning een 13-tal doorlopende evenement gebonden vergunningen, zoals (o.a.): plaatsing/aanbrengen van reclame-uitingen, stand-, etage- en tribunebouw, toepassen verkeersmaatregelen, plaatsing objecten, gebruik standplaatsen voor foodtrucks (etc.). Het bijbehorende convenant geeft RAI de mogelijkheid om zelfstandig, binnen de kaders die de gemeente hieraan heeft gesteld, de vergunningen te verlenen en op de naleving hiervan toe te zien.

De RAI is met het convenant uniek, gezien de RAI de enige (private) organisatie in Nederland zijn die zelfstandig vergunningen mag verlenen om hiermee activiteiten te reguleren ten behoeve van onze corebusiness en dit ook zelf dient te handhaven. Na een pilot van 2010 tot halverwege 2012 beschikt de RAI al over een dergelijke beschikking met convenant. De verlenging van de paraplubeschikking met convenant draagt eraan bij dat de samenwerking tussen Stadsdeel-Zuid van de gemeente Amsterdam en de RAI wederom wordt bekrachtigd. Jaarlijks worden de resultaten van deze samenwerking grondig door beide partijen geëvalueerd.

Wij zien uit naar de komende beschikkingsperiode van drie jaren!

De evaluatie van de beschikkingsperiode 2017 tot 2020 is in te zien middels deze link.

Connect with us

Latest Photography

View all photos »

Latest Video

View all videos »