Valhalla Festival zonder incidenten verlopen

In de nacht van zaterdag 21 op zondag 22 december 2019 vond in de RAI voor de 8e maal het Valhalla Festival plaats. Het jaarlijks terugkerende evenement trok zo’n 21.000 bezoekers, voornamelijk uit de regio groot Amsterdam en is zonder noemenswaardige incidenten verlopen.

Valhalla
De organisatie had de RAI omgetoverd tot een waar wintercircus, gevuld met kermisattracties, grootse decors en rondvliegende acrobaten.

Overlast beperkende maatregelen in de buurt
Bij start en afsluiting van het festival werd toegezien op een goede dosering van bezoekersstromen. Ook buiten het RAI-complex waren beveiligers aanwezig om overlast en afval in de buurt zo goed mogelijk te voorkomen. Direct na afloop van het evenement is op en rondom het RAI-terrein schoongemaakt.

Geluid
Tijdens het evenement verrichte advies- en ingenieursbureau TAUW continu geluidsmetingen in en rondom RAI Amsterdam en aan de gevels van omliggende woningen. Waar klachten waren gemeld is extra gemeten. Er zijn hierbij géén overschrijding van de geluidsnormen geconstateerd.


 

Connect with us

Latest Photography

View all photos »

Latest Video

View all videos »