Bouwwerkzaamheden Zuidas en Zuidasdok in beeld

Kaarten met bouwwerkzaamheden voor Zuidas en Zuidasdok

Waarom deze kaarten?
Zuidas presenteert de kaarten van de bouwwerkzaamheden voor Zuidas en Zuidasdok. Met deze kaart' krijgt u als 'naaste buur' meer inzicht in de bouwwerkzaamheden en de te verwachten geluidsoverlast. In de kaarten vindt u de volgende werkzaamheden: werkzaamheden die door de gemeente worden uitgevoerd op het maaiveld, werk aan kabels en leidingen en bouwwerkzaamheden door marktpartijen op de kavels. 

Welke informatie vindt u op de kaart?
Per maand is aan gegeven welke werkzaamheden in uitvoering zijn. Ook is aangegeven of u geluidsoverlast of verkeershinder kunt verwachten. De informatie op de kaart is gebaseerd op de bouwplanningen van de aannemers. 

Hoe leest u de kaart?
Elk project dat in uitvoering is, is aangegeven in een kleur. De kleur is afhankelijk van de te verwachten geluidsoverlast tijdens de bouw of geeft het soort werkzaamheden aan. Elk bouwproject heeft een nummer gekregen, welke overeenkomst met de nummers in de toelichting. Ook zijn werkzaamheden die op straatniveau (maaiveld) worden uitgevoerd, weergegeven met een letter op de kaart.

Legenda

 • Grijs-blauw gestreept = in afbouw
  Het gaat om de bouwfase die volgt na de bouw van het gebouw zelf voor de vastgoedontwikkelingen in Zuidas

 • Blauw = in uitvoering
  Het gaat om de bouw van vastgoedontwikkelingen in Zuidas. Met de marktpartij zijn er afspraken gemaakt over stille bouwmethoden, zoals het schroeven van palen in plaats van heien. 

 • Rood = in uitvoering: geluidsoverlast
  Het gaat om de bouw van vastgoedontwikkelingen in Zuidas, waarbij tijdens deze periode geluidsoverlast ontstaat bij de werkzaamheden in de bouw. De geluidsoverlast ontstaat doordat er tijdens een bouwfase wordt geheid, damwanden worden getrild of betonvloeren worden afgewerkt door middel van vlinderen. 

 • Geel = bouwrijp maken kavels / maaiveldwerkzaamheden openbare ruimte
  Bij bouwrijp maken gaat het om alle gemeentelijke werkzaamheden. Dit is inclusief de gemeentelijke werkzaamheden voor Zuidasdok en werkzaamheden om een kavel bouwrijp te maken (klaar om te bouwen) voordat de marktpartij start met de uitvoering. Het gaat daarnaast om werkzaamheden van nutsbedrijven, zoals het verleggen van kabels en leidingen. 
  Bij maaiveldwerkzaamheden gaat het om alle werkzaamheden in de openbare ruimte voorafgaand aan de oplevering van het vastgoed. Het gaat ook om werkzaamheden in opdracht van de gemeente in de openbare ruimte, zoals herinrichting van straten. 

 • Oranje = bouwrijp maken kavels / maaiveldwerkzaamgeden openbare ruimte: geluidsoverlast
  Zie omschrijving 'geel', waarbij er bij deze werkzaamheden sprake is van geluidsoverlast. 

 • Sterretje = evenement
  Het gaat om grote evenementen in Zuidas die mogelijk geluidsoverlast veroorzaken. Deze hoeven niet georganiseerd te zijn door Zuidas. 

 

werk1

werk2

werk3

werk4

werk5

werk6

werk7

Actuele informatie vindt u op de website van Zuidas

Connect with us

Latest Photography

View all photos »

Latest Video

View all videos »