Coronavirus en RAI Amsterdam

Wij zijn open!

Als RAI Amsterdam volgen we de regels en richtlijnen op van de Nederlandse overheid om op een veilige manier evenementen te organiseren en faciliteren.

 

Sectorale aanpak overheid

Om klaar te zijn als het virus weer opleeft heeft de overheid samen met de verschillende branches aan plannen gewerkt per sector. Vanuit de eigen kennis en ervaringen hebben de verschillende sectoren aangegeven welke maatregelen wanneer het beste kunnen werken. Dat kunnen preventieve maatregelen en adviezen zijn om verspreiding van het virus te remmen of ingrijpendere interventiemaatregelen om eventuele golven te keren. 

 

Maatregelenladders

De plannen van de sectoren zijn door experts en de overheid bekeken en naast elkaar gelegd. Het resultaat is door de overheid vertaald in maatregelenladders. Die geven per sector een overzicht van de lichte naar zwaardere maatregelen die sectoren kunnen nemen als dat nodig is. 

 

Corona dashboard

Bij risiconiveau zoals vastgelegd in het Corona dashboard

  • ‘laag’ worden de basismaatregelen geadviseerd
  • ‘verhoogd’ worden er preventieve maatregelen geadviseerd
  • ‘hoog’ worden er interventiemaatregelen geadviseerd
  • ‘zeer hoog’ gaan er noodmaatregelen in werking

Maatregelen evenementenbranche

Ook voor de evenementenbranche is zo’n sectorale aanpak geschreven inclusief maatregelenladder. Deze aanpak vormt de basis om preventieve maatregelen te treffen en vormt voor de overheid het uitgangspunt bij het nemen van eventuele verdere maatregelen. 

Elke twee weken laat de overheid d.m.v. het Corona dashboard weten hoe het met het virus gaat in Nederland. Met die informatie kan het kabinet besluiten of er meer of juist minder maatregelen nodig zijn om de verspreiding van het virus te vertragen. 

 

November 2022

Op dit moment is het niveau van de Coronathermometer 'laag'. Dit betekent dat er naast onderstaande basismaatregelen geen  aanvullende maatregelen nodig zijn. 

 

Basismaatregelen

Dit zijn de basismaatregelen:

  • Was vaak uw handen
  • Hoest en nies in uw elleboog
  • Bij klachten blijf thuis en doe een zelftest
  • Zorg voor voldoende frisse lucht