Buurtnieuws Gebouw Buurt exclusief

Begin juli tot begin oktober werkzaamheden bij de RAI

woensdag, 29 juni 2022

Er zullen vanaf juli diverse werkzaamheden bij de RAI plaatsvinden waar we u graag over informeren. De werkzaamheden kunnen mogelijk wat overlast veroorzaken.

In de periode van 4 juli tot en met 31 augustus wordt het dak van onze hal 7 gerenoveerd. Het betreft de hal grenzend aan de Wielingenstraat en het water.
Er wordt weinig geluidsoverlast verwacht. Sloopwerkzaamheden worden uitgevoerd aan de zijde P10, het betreft de waterkant zijde. De werktijden zijn van 07:00 tot 16:00 uur. De aannemer die de werkzaamheden uitvoert is Patina. Bij klachten en vragen kan direct contact opgenomen worden met de bewonersconsulente van Patina: Marjon Groot, bewoners@patina.nl

In de periode van 11 juli t/m begin oktober wordt gefaseerd gewerkt aan de gevelrenovatie van Hal 5. De hal grenzend aan de Wielingenstraat. De werktijden zijn van 07:00 tot 16:00 uur. Er kan mogelijk geluidsoverlast ontstaan tijdens de sloopwerkzaamheden van het metselwerk. Deze werkzaamheden zullen niet starten voor 07:30 uur ’s ochtends. Aannemer Heddes Bouw voert de werkzaamheden uit. Bij klachten en vragen kunt u contact opnemen bij John Hollenberg, projectleider jhollenberg@heddes.nl De gevelrenovatie zal gefaseerd worden uitgevoerd. Er wordt gestart met het slopen van de gevel. In deze pui is asbesthoudende kit verwerkt. Dit betreft een strook kit langs het beton en de ramen. Het gebied wordt ruimschoots afgezet en er wordt gewerkt met stofafzuiging voorzien van diverse HEPA filters waardoor u tijdens deze werkzaamheden niet in aanraking komt met asbestvezels.

We hebben beide aannemers gewezen op de RAI stiltezone en beide aannemers zullen zich inzetten de overlast zoveel mogelijk te beperken waar mogelijk. Heeft u verder vragen en of opmerkingen, dan horen we het graag via buren@rai.nl. We zijn ook bereikbaar via ons speciale burentelefoonnummer 06-543 92 845. U kunt ook een app- of smsbericht sturen.